SPLOŠNI POGOJI – GARAŽNA RAZPRODAJA

 

O NAS

Splošni pogoji poslovanja za GARAŽNO RAZPRODAJO in POSREDNIŠKO PRODAJO VOZIL so objavljeni na tej spletni strani. Spletna stran www.easywithus.si je v lasti in opravlja z njo podjetje Veni vidi vici d.o.o., s sedežem na Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana in davčno številko 53446739 (nismo davčni zavezanci).

 

 1. ČLEN – OPIS SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Ti pogoji se bodo uporabljali za katerokoli pogodbo za storitve prodaje rabljenega predmeta ali vozila (v nadaljevanju velja za oba: predmet) med vami in nami. Predno naročite katerokoli storitev, vas prosimo, da pozorno preberete te pogoje in se prepričajte, da jih razumete. Pred predajo predmetov nam, se boste morali strinjati s temi pogoji poslovanja, kateri so trenutno v veljavi. V primeru, da pogoje zavrnete, ne boste morali uporabljati naših storitev. Te pogoje lahko občasno posodobimo, za kar pa nam ni potrebno predhodno obvestiti.

 

 1. ČLEN – SKLENITEV POGODBE

2.1 Po vaši nameri, da želite prodati predmet preko nas, je potrebno izpolniti obrazec Obrazec za oddajo predmeta v prodajo. Obrazec lahko prevzeme pri nas, lahko vam ga pošljemo preko elektronske pošte ali navadne pošte. Izpolnjen in podpisan obrazec bomo pregledali skupaj s predmetom in v primeru da vaš predmet ni primeren za v prodajo, vas bomo o tem obvestili in vam predmet vrnili.

2.2 Ti pogoji postanejo zavezujoči za nas in za vas:

– ko od vas prejmemo podpisan obrazec Posredniška prodaja predmetov,

ko nam dostavite ali pošljete predmete v prodajo.

Po tem postopku bo med nami začela veljati pogodba. Ko predmet sprejmemo, ga ne smete sami ali preko kateregakoli drugega posrednika prodajati brez našega soglasja ali dokler ne zaključite postopka vračila vašega predmeta, vključno s plačilom provizije za umaknjeni predmet.

 

 1. ČLEN – NAŠA VLOGA KOT POSREDNIK

3.1 Predmete, ki jih prejmemo v prodajo jih bomo prodajali preko spletnih portalov kot so: Bolha.com, avto.net, ebay, mobile.de, autoscout24.com, Prodajko, Marketplace Facebook, Salomonov oglasnik,…

3.2 Kadar dobimo od vas v prodajo več predmetov jih lahko združimo, razdelimo ali prodajamo posamezno, tako da iztržimo iz predmetov najvišjo možno prodajno ceno.

3.3 Naš glavni trg za prodajo so spletni portali navedeni pod točko 3.1, lahko pa izdelek prodamo tudi preko kateregakoli drugega spletnega prodajnega portala, če ocenimo da bomo lahko za vaš predmet iztržili višjo prodajno ceno in ga prodali hitreje.

3.4 Medtem, ko vaš predmet prodajamo, smo mi vaš zastopnik, ki med prodajo in po njej ne razkrije vaših osebnih podatkov.

S podpisom pogodbe postanemo vaš zastopnik – posrednik za predmet. Od vas moramo pridobiti vse potrebne informacije o delovanju predmeta ter ostale podrobnosti o predmetu, ki jih potrebujemo za predstavitev izdelka in uspešno prodajo. Morate nam dati obljubo, zagotovilo in jamstvo, da so informacije in podatki, ki nam jih posredujete, točni in popolni. Imamo pravico do zakonskega ukrepanja proti vam, v kolikor nam posredovane informacije in podatke o predmetu niste navedli točne ali resnične. Prosimo glejte člen 5 in člen 6.

 

 1. ČLEN – POSTOPEK SPREJEMA PREDMETA V PRODAJO

4.1 Vse podrobnosti, kako poteka prodaje, so predstavljene na naši spletni strani »Postopek prodaja obsega šest faz«.

4.2 Po prevzemu predmeta in pred začetkom prodajo vsak predmet pregledamo v skladu z našimi standardi.

4.3 V kolikor po pregledu predmeta ugotovimo, da prevzeti predmet ne ustreza našemu standardu kakovosti ali ne ustreza standardu iz kakršnega koli drugega razloga, bomo predmet zavrnili in vas pozvali, da predmet v osmih dneh prevzamete nazaj. Če se na naše sporočilo ne odzovete v sedmih dneh od datuma e-poštnega sporočila, domnevamo, da predmeta ne želite prevzeti in se strinjate, da bomo predmet umaknili iz našega skladišča v skladu s temi pogoji:

Predmet vam lahko na vaše stroške pošljemo nazaj preko poštno dostavnega servisa. Za vsak neustrezen predmet, ki ne bo prevzet po osmih dneh vam zaračunamo provizijo v vrednosti 15 evrov. V kolikor predmeta ne prevzamete v roku enaintrideset (31) dni, se strinjate da podjetje Veni vidi vici d.o.o. postane lastnik tega predmeta.

4.4 Dostavo predmetov do našega prevzemnega mesta lahko uredite samostojno ali preko kateregakoli poštno dostavnega servisa. Predmete lahko na vašem naslovu prevzamemo tudi mi, na vaše stroške prevoze.

4.5 Pred dostavo predmetov v naše podjetje nas morate obvestiti o vseh posebnostih, ki bi morebiti bile potrebne za shranjevanje teh predmetov. Za takšne posebnosti boste morda morali plačati dodatne stroške. V kolikor se s tem ne strinjate, bomo vaš predmet zavrnili in ga obravnavali kot zavrnjen izdelek – glejte člen 4.3.

4.6 Za večje predmete vam lahko ponudimo storitev Priprava oglasa. V tem primeru pridemo do vas, pregledamo predmete, ki jih želite prodati, jih fotografiramo in si zapišemo vse potrebne podrobnosti za pripravo oglasa. Cena storitve za pripravo oglasa je navedena na ceniku.

 

 1. ČLEN – VAŠE JAMSTVO ZA PREDMETE V PRODAJI

5.1 Predmete prodajamo v vašem imenu kot posrednik, zato od vas zahtevamo določena jamstva. Obljubljate, jamčite in se zavezujte, da so naslednje trditve resnične:

5.1.1 Niste DDV zavezanec, v kolikor ste, boste ob registraciji za prodajo predmetov navedli veljavno številko za DDV.

5.1.2 Ste fizična oseba in ste stari vsaj 18 let.

5.1.3 Ste lastnik predmeta, ki ste ga prinesli v prodajo ali (če niste lastnik) imate pooblastilo lastnika za prodajo predmeta.

5.1.4 Predmet se prodaja s polno lastninsko pravico in nima nobenih skritih stroškov, zastavnih pravic, zahtevkov tretjih oseb ali drugih zadev, ki vplivajo na lastništvo ali prodajo predmeta.

5.1.5 Imate plačane vse zakonske zahteve v zvezi s predmetom, na primer v zvezi z uvoznimi ali izvoznimi dajatvami ali davki.

5.1.6 Predmet nima drugih pomanjkljivosti ali napak za katere bi morali vedeti, kar bi lahko vplivalo na našo odločitev, da vam ponudimo našo storitev.

5.1.7 Predmet je skladen s prodajno politiko kot jo imajo spletni portali predstavljeni v členu 3.1 in se tam lahko tudi prodaja.

5.1.8 Ste zakonsko upravičeni do prodaje predmeta.

5.1.9 Predmet je zakonito prodajati ali prodati v Republiki Sloveniji.

5.1.10 Predmet ni ponarejen ali imitiran in bi bil namenjen za zavajanju glede avtorstva, avtentičnosti, datuma, starosti, porekla, vira, sestave ali nima kakršnega koli drugega opisa, ki bi bil uporabljen za večjo vrednost predmeta.

5.1.11 Predmet ne krši pravic tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine.

5.1.12 Predmet nima nobenih skritih napak ali omejitev, ki bi vplivale na izdelek ali na naše pravice, da ga fotografiramo in pripravimo in prikažemo podrobnosti v zvezi z njim.

 

 1. ČLEN – OCENA TRŽNE VREDNOSTI PREDMETA

6.1 Po pregledu predmeta podamo naše mnenje o prodajni ceni in končni prodajni vrednosti predmeta. To ni zagotovilo, da se bo predmet prodal po predlagani ceni, ker se lahko glede na povpraševanje proda tudi za višjo ali manjšo ceno, kot smo predlagali. Morda pa vaš izdelek ne bo našel kupca in se ne bo prodal.

6.2 Strošek za oceno predmeta je že vključen v provizijo in jo podamo brezplačno. Vsako oceno predmeta lahko kadarkoli popravimo po lastni presoji, v kolikor ugotovimo, da to pospeši prodajo predmeta.

6.3 Lahko, da vas bomo prosili za določitev začetne prodajne cene predmeta. Vaš predlog ni zavezujoč in ga lahko kadarkoli spremenimo po lastni presoji, v kolikor ugotovimo, da to pospeši prodajo predmeta.

 

 1. ČLEN – PRIPRAVA NA PRODAJO

7.1 Priprava predmeta na prodajo bomo pripravili na podlagi informacij in podatkov, ki ste nam jih posredovali ob prevzemu predmeta in na podlagi vizualnega pregleda predmeta s strani osebe, ki je lahko tudi nepoznavalec za vaš predmet. Pri nobenem predmetu ne preizkušamo funkcionalnosti in primernosti za prodajo.

7.2 Ko bo predmet pripravljen na prodajo in bo oglas objavljen, vam bomo posredovali povezavo do oglaševanega predmeta. V kolikor imate pripombe zaradi pomanjkljivosti in netočnih podatkov za oglaševani predmet, nas morate v roku dva (2) dni od objave oglasa obvestiti o tem. V kolikor v teh dveh dneh od vas ne prejmemo pripombe na oglaševani predmet, se šteje, da se strinjate z objavo oglasa in objavljenimi podrobnostmi.

7.3 Vsak predmet pred začetkom prodaje fotografiramo. Objavljene fotografije naših oglasov so naša last in jih ne smete uporabljati za morebitno oglaševanje drugje.

7.4 Sklenjen dogovor o prodaji vašega predmeta, vam ne zagotavlja da bomo ta predmet prodali po določeni ceni in ali ga sploh bomo prodali. Strinjate se, da imamo popolno pravico po določanju cene, po kateri predmet prodajamo in prodamo.

 

 1. ČLEN – NAŠA PRAVICA DO ZAVRNITVE PREDMETA V PRODAJO

8.1 V kolikor imamo utemeljen razlog, da predmeta ne želite prodati ali v kolikor kršite katero od obljub, jamstev ali zavez, ki so določeni v 5. členu teh pogojev, lahko zavrnemo prodajo določenega predmeta. V takem primeru vas bomo o tem pravočasno obvestili. V kolikor je bil predmet že pripravljen na prodajo ali se je že prodajal, boste morali plačati strošek provizije Priprava oglasa + strošek prodaje. Prav tako, če predmeta ne prevzamete od nas pravočasno, vam bomo zaračunali strošek v vrednosti 15 evrov.

 

8.2 Po pregledu vseh predmetov v naših prostorih, si pridružujemo pravico do odpovedi pogodbe za katerikoli prejeti predmet ali za vse predmete v kolikor po lastni presoji ugotovimo, da predmet ni primeren za prodajo. Razlogi za zavrnitev predmeta lahko zajemajo, da predmet ni zakonit, ni primeren za prodajo (kot npr. zaradi nevarnosti, ki bi jih lahko povzročile poškodbe ali napake), ni original ali če izvor predmeta ni jasen. Predmet lahko zavrnemo tudi, če bi bila prodajna cena nižja od 20 evrov. V primeru prekinitve pogodbe vas bomo o tem obvestili pisno preko elektronske pošte.

 

8.3 Kadar predmet zavrnemo za prodajo v skladu z določbami v členu 8.1 in 8.2, se lahko odločite, da vam izdelek na vaše stroške pošljemo nazaj preko dostavnega poštnega servisa ali ga po predhodnem dogovoru prevzamete v našem skladišču. Če zavrnjenega predmeta ne prevzamete ali nas ne obvestite, da bi želeli, da vam predmet pošljemo nazaj, smo opravičeni, da lahko predmet darujemo humanitarnim organizacijam, ga zavržemo ali zaradi morebitne povzročitve stroškov nam, predmet prodamo.

 

8.4 Predno vam izdelek vrnemo, nam morate plačati vse stroške, ki bi nastali in ki nam jih dolgujete. V primeru neporavnanega dolga do nas imamo pravico da predmet zadržimo do plačila vseh nastalih stroškov. Dokler se strošek ne poravna imamo zastavno pravico nad vašim izdelkom.

 

 1. ČLEN – NEPRODANI PREDMETI

9.1 Strinjate se, da v kolikor predmeta ne prodamo po enem tednu, lahko po lastni presoji predmet ponudimo po nižji ali višji ceni, ki jo določimo po lastni presoji.

9.2 Strinjate se, da predmet še naprej lahko prodajamo do njegove prodaje z uporabo takšne cenovne politike, kot jo določimo mi. Cena po kateri predmet ponujamo se lahko zviša ali zniža. Če izdelek ostane neprodan po ceni 20 evrov, kljub večkratnim prizadevanjem za prodajo po višji ceni, menimo, da izdelek ni prodajljiv in se strinjate, da ga bomo lahko odkupili od vas po minimalni odkupni ceni.

 

 1. ČLEN – POSTOPEK PRODAJE

10.1 Ko predmet prodamo, obdelamo plačilo in se dogovorimo za prevzem z novim kupcem.

10.2 Po prodaji izdelka urejamo morebitne pritožbe in vračila kupcev.

10.3 Potrjujemo, da bo lastništvo predmeta od vas prešlo na novega kupca, ko bomo prejeli celotno kupnino za prodani predmet in ko bo novi kupec prevzel predmet. V izogib dvomom, je prihodek od prodaje samo cena za plačilo predmeta in ne vključuje stroškov, ki jih lahko zaračunamo novemu kupcu kot so: dostava, skladiščenje ali druge morebitne storitve.

10.4 Pooblaščate nas, da po prejetju kupnine prenesemo lastništvo na kupca, predmet pa v vašem imenu izročimo, pošljemo ali dostavimo novemu kupcu.

10.5 Upravičeni smo do naše provizije kot je podrobno opisana v 12. členu teh pogojev poslovanja. Vaš končni zaslužek je končna prodajna cena zmanjšana za našo provizijo.

 

 1. ČLEN – POTEK PLAČILA OD PRODANEGA PREDMETA DO VAS

11.1 Ko je predmet plačan je pripravljen na prevzem novega kupca. Po prevzemu predmeta lahko rešujemo morebitne reklamacije, prav tako ima kupec možnost vračila predmeta.

11.2 Vsak kupec, ki je kupil predmet ne glede na to ali je v okvari ali ne, lahko po zakonu vrne predmet prodajalcu.

11.3 Če je kupec opravičen do zavrnitve predmeta iz kakršnegakoli razloga, lahko kupcu ponudimo celotno vračilo kupnine in vračilo predmeta. Lahko pa mu ponudimo tudi delno vračilo kupnine in predmet obdrži. Strinjate se, da lahko od vas zahtevamo povračilo vseh stroškov, ki smo jih plačali mi.

11.4 Vaš zaslužek od prodanega predmeta vam bomo nakazali na vaš bančni račun, katerega ste navedli ob podpisu pogodbe. Denar vam bomo izplačali po poteku časa, ki ga ima kupec za morebiti vračilo predmeta ali po prodaji enega ali več predmetov hkrati oziroma ko vaš skupen zaslužek od predmeta(ov) doseže prodajno vrednost 70 evrov:

– Za vso tehnično mehansko blago vam bomo denar od prodanega izdelka na vaš bančni račun nakazali najkasneje osmi dan po prodaji.

– Pri vseh električnih, motornih ipd. napravah pa zaradi 30 dnevne garancije, ki jo zagotavljamo novim kupcem za vaše izdelke, vam bomo denar od prodanega izdelka na vaš bančni račun nakazali enaintrideseti dan od prodaje izdelka.

– Predmeti, ki ne bi bili brezhibni, vam lahko za njih izplačamo denar v vrednosti po lastni presoji.

11.5 V kolikor bi kupec podal reklamacijo v zvezi prodanim predmetom, lahko zadržimo plačilo, ki bi ga morali prejeti od predmeta, dokler ne razrešimo reklamacijo. V primeru, da bi nastali dodatni stroški v zvezi reklamacije (kot npr. popravila predmeta, stroški pošiljanja, pravni stroški in ostali stroški…) vam bomo ta znesek odšteli, od vrednosti prodanega predmeta. V primeru, da bi bili te stroški višji od vrednosti prodanega predmeta, se strinjate, da nam boste morebitno razliko morali plačati na naš bančni račun.

11.6 V kolikor prejmemo reklamacijo po tem, ko smo vam že izplačali denar za vaš predmet, se strinjate, da nam povrnete vse dodatne stroške za prodani predmet, ki bi nastali v času obravnavane reklamacije.

11.7 V kolikor na prodani predmet kupec poda reklamacijo, lahko po lastni presoji ravnano z izdelkom na način za katerega upravičeno verjamemo, da ščiti naše zakonske interese in interese vpletenih strank.

 

 1. ČLEN – PROVIZIJA

12.1 Naš aktualni cenik za provizija je objavljen na tej spletni strani in je veljaven ob podpisu te pogodbe.

12.2 Za vsak predmet, ki ga želite umakniti iz prodaje ali če izdelek umaknemo iz prodaje v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, nam morate plačati provizijo za prevzem neprodanega izdelka v višini 15 evrov.

12.3 V primeru, da vaš prejeti artikel zavrnemo in ga po sedmih dneh ne prevzamete, vam ga bomo poslali nazaj preko poštne dostavne službe in vam zaračunali strošek pošiljanja preko dostavno poštnega servisa in našo storitveno delo.

12.4 Objavljen cenik za naše storitve na spletni strani prikazuje končne cene, brez skritih stroškov. Podjetje Veni vidi vici d.o.o. ni davčni zavezanec, zato cene ne izkazujejo DDV, prikazane cene pa so končne cene za plačilo.

 

 1. ČLEN – VAŠA ODŠKODNINA DO NAS

13.1 Strinjate se, da nam boste v celoti povrnili vse izgube, zahtevke, stroške in izdatke, ki jih imamo zaradi:

13.1.1 Kakršnihkoli kršitev iz člena 5.

13.1.2 Kakršnihkoli kršitev teh pogojev s strani vas.

13.1.3 Kakršnekoli poškodbe, izgube ali škode, ki bi jo vi ali vaš izdelek povzročili kateri koli osebi na naslovu naših prostorov poslovanja.

13.1.4 Goljufije, ki bi jo povzročili vi ali v sodelovanju z drugimi osebami in ki bi vplivale na prodajo izdelka.

13.1.5 Kakršnegakoli napačnega ali neresničnega opisovanje predmeta, skrite napake ali zaradi katerekoli podane navedbe, ki je v skladu z 9. členom teh pogojev.

 

 1. ČLEN – NAŠA ODGOVORNOST DO VAS

14.1 V kolikor se pisno ne dogovorimo drugače kot je navedeno v splošnih pogojih, bomo sprejeli vse sprejemljive ukrepe za zaščito predmeta, dokler je v naši posesti namenjeni prodaji ali pod našim nadzorom. Vendar ne bomo odgovorni za kakršnokoli škodo na izdelku, ki bi jih lahko povzročil povišan pritisk (zračni tlak) ali vlažnost, okužbe ali kakršnikoli dogodki, ki so posledica višjih sil.

14.2 Na noben način ne izključujemo ali omejujemo odgovornosti za:

– Smrt ali telesne poškodba, ki bi jo povzročila naša malomarnost.

– Goljufijo ali lažno zavajanje.

– Kakršnokoli drugo odgovornost, kadar po zakonu ne moremo omejiti ali izključiti svoje odgovornosti.

14.3 Ob upoštevanju člena 14.2 je naša odgovornost do vas za vse izgube, ki izhajajo iz pogodbe ali so v zvezi s to pogodbo, odškodninsko odgovornostjo (vključno z malomarnostjo) ali kršitve zakonskih določil. Za tak predmet bomo plačali povprečno ceno za katero se v tistem trenutku prodajajo na tržišču rabljenih predmetov primerljivi predmeti, v nobenem primeru pa za predmet ne bomo plačali več kot 50 evrov na kos, zmanjšano za vse stroške, ki bi lahko nastali.

14.4 V skladu s členoma 14.1 in 14.3 sprejemamo odgovornost za kakršnokoli škodo, izgubo, uničenje predmeta ali njegovega predmeta, medtem ko je ta v naši hrambi.

 

 1. ČLEN – NAŠA ODGOVORNOST DO KUPCA RABLJENEGA PREDMETA

Ta člen velja samo, če ste kupec rabljenega predmeta.

15.1 Odgovorni smo za izgubo ali škodo, ki bi jo utrpeli zaradi predvidljive kršitve ali malomarnosti po teh pogojih, vendar nismo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki ni predvidljiva. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je posledica naše kršitve očitna ali če smo o njej vedeli tako vi kot mi pred podpisom pogodbe. Naša odgovornost do vas v zvezi s tem je opisana v členu 14.4.

15.2 Nismo odgovorni za izgubo dobička, izgubo posla, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti.

 

 1. ČLEN – NAŠA ODGOVORNOST, ČE STE PODJETJE

Ta člen velja samo, če ste naša poslovna stranka oziroma podjetje.

16.1 Naša odgovornost do vas je določena v členu 14.3.

16.2 Ne glede na pogodbo v nobenem primeru ne bomo odgovorni za odškodnino (vključno z malomarnostjo), kršitev zakonskih določil ali kako drugače, kar izhajajo iz pogodbe ali v zvezi z njo:

– Kakršnokoli izgubo dobička, prodaje, poslovanja ali prihodkov.

– Izgubo podatkov, informacij ali programske opreme.

– Izgubo poslovne priložnosti.

– Izgubo predvidenih prihrankov.

– Izgubo dobrega imena.

– Kakršnokoli posredno ali posledično izgubo.

16.3 V zvezi z našimi storitvami ne dajemo nobenih zagotovil, jamstev ali zavez razen, če je to izrecno navedeno v teh pogojih. Vsakršno predstavitev, stanje ali garancijo, ki bi jo lahko po drugačnem zakonu v zakonodaji lahko drugače vključili v te pogoje, so izključeni v največji možni meri, kot jih dovoljuje zakon. Še posebej ne bomo odgovorni za to ali so storitve primerne za vaše namene.

16.4 Če predmet prodajate v okviru vaše trgovine, posla ali kot del vašega poklica, se lahko opravičeno zanašamo na kakršenkoli opis predmeta (podrobnosti, ocena,…), ki ste ga objavili vi.

16.5 Vsi dokumenti, ki so izrecno omenjeni v teh pogojih poslovanja, predstavljajo celoten dogovor med nami ter nadomestijo vse prejšnje dogovore, obljube, zagotovila, garancije, izjave in dogovore med nami, bodisi pisne ali ustne.

16.6 Strinjate se, da se pri sklenitvi pogodbe ne zanašate na nobeno izjavo, predstavitev, zagotovilo ali garancijo, ki ni določena v teh pogojih poslovanja ali kateremkoli drugem dokumentu, na katerem so izrecno navedeni.

16.7 Tako mi kot vi se strinjamo, da nihče od nas ne bo imel kakršnegakoli zahtevka zaradi nedolžne ali malomarne napačne navedbe ali prikazovanja na podlagi katerekoli izjave v pogodbi.

 

 1. ČLEN – PRAVICE KUPCA DO ODPOVEDI OD POGODBE

17.1 Če ste kupec predmeta kot fizična oseba in se ne ukvarjate z nadaljnjo prodajo oziroma trgovino, imate pravico do odpovedi pogodbe v štirinajstih (14.) dneh od podpisa pogodbe, ne da bi navedli razlog. Odpovedni rok poteče po štirinajstih (14.) dneh od dneva sklenitve pogodbe.

71.2 Če želite uveljaviti pravico do odpovedi od pogodbe, nas morate predhodno pisno obvestiti po elektronski pošti info@easywithus.si ali preko pošte na naslov: Spodnji Hotič 8a, 1270 Litija. Po prejetem obvestilu boste od nas prejeli obrazec za odpoved od pogodbe, ki ga morate izpolniti in podpisanega vrniti.

17.3 Pravočasen rok za odpoved od pogodbe je do zadnjega dne navedeno v členu 17.1. Za veljavnost roka odpovedi pogodbe zadošča poslano sporočilo o uveljavljanju pravic.

17.4 V primeru, da prekličete pogodbo, vam bomo povrnili vsa prejeta plačila za predmete ali storitve, ki ste jih plačali, vendar jih niste prejeli od nas. Vračilo bomo izvedli najpozneje v štirinajstih dneh (14.) od prejema obvestila o odstopa od pogodbe. Vračilo plačilo bo izvedeno na enak način, kot smo prejeli plačilo od vas, razen če se dogovorimo drugače. Zaradi vračila plačila ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov.

17.5 V kolikor ste zahtevali začetek izvajanja storitev v obdobju odpovedi od pogodbe, nam boste morali plačati znesek, ki je sorazmeren z opravljenim delom v obdobju izvajanja storitev.

 

 1. ČLEN – PRAVICE PRODAJALCA DO ODPOVEDI OD POGODBE

18.1 Od pogodbe ne boste mogli odstopiti, v kolikor smo prodali vaš predmet že pred prejemom obvestila o odpovedi.

18.2 Ko vam začnemo zagotavljati naše storitve:

18.2.1 pogodbo lahko kadarkoli prekličete do našega dogovora z novim kupcem za predmet, tako da nas o tem pisno obvestite. Vsa vaša morebitna predplačila, ki ste jih plačali za storitve, ki niso bila opravljena, vam bodo povrnjena. Pridržujemo si pravico, da vam zaračunamo provizijo v višini 15 evrov.

18.2.2 Pogodbo lahko nemudoma prekličete s pisnim obvestilom, razen če smo se že zavezali, da bomo predmet prodali novemu kupcu, če:

 • se ne držimo pogodbenih obveznosti in vam v zakonsko določenem času ne odgovorimo na vaš pisni zahtevek ali popravimo nastale škode, kadar jo je mogoče popraviti.
 • smo v likvidacijskem postopku in je za naše premoženje imenovan upravitelj.
 • spremenimo te pogoje iz klavzule 23.3 v vašo materialno škodo.
 • na nas vpliva višja sila, ki traja več kot 30 dni.

Če se odločite za prekinitev pogodbe v skladu s členom 18.2.2, vam bomo povrnili vse stroške za storitve, ki ste jih že plačali in ki jih niste prejeli od nas.

 

 1. ČLEN – NAŠE PRAVICE DO ODPOVEDI OD POGODBE IN POVRAČILA STROŠKOV

19.1 V kolikor moramo vaše naročilo naših storitev po začetku preklicati zaradi višje sile, vas bomo o tem takoj kontaktirali. Če ste za naše storitve plačali vnaprej in storitve niso bile opravljene, vam bomo ta znesek vrnili.

19.2 Če se še nismo dogovorili, da bomo vaš izdelek prodali novemu kupcu, lahko kadar koli prekinemo pogodbo za storitve, tako da vas pisno obvestimo, če:

19.2.1 Se uporabljajo navedbe iz člena 8.2.

19.2.2 Kadar navedbe iz člena 8.2 ne držijo in želimo po lastni presoji odpovedati pogodbo. V kolikor niste odgovorni za nastalo situacijo, vam bomo predmet vrnili brezplačno in vam vrnili vsa plačila za storitve, ki ste jih plačali vnaprej in storitve iz naše strani niso bile opravljene.

19.2.3 Nam ne plačate naše provizije. To ne vpliva na naše pravice, da vam za nastali dolg zaračunamo zamudne obresti, ki so zakonsko določene.

19.2.4 Pogodbo prekinete na kakršenkoli drug način in ne odpravite nastale situacije v sedmih dneh po naši pisni zahtevi, četudi bi lahko bila situacija odpravljiva.

19.3 Če prekličemo pogodbo v skladu s členom 19.2.3 in členom 19.2.4, zaradi vaše krivde, boste še vedno dolžni plačati našo provizijo za storitve, ki smo vam jih zagotovili, vključno s stroški za uvrstitev na prodajni seznam, stroške vračila kateregakoli predmeta ali za naše stroške shranjevanja predmeta.

 

 1. ČLEN – DOGODKI, KI SO POSLEDICA VIŠJIH SIL

20.1 Ne prevzemamo odgovornosti za katerekoli zamudo pri izpolnjevanju dogovorjenih obljub ali neizvedenih naših obveznost po pogodbi, ki bi jih povzročila višja sila dogodek zunaj našega nadzora oziroma višja sila. Kaj je višja sila je predstavljen v naslednjem členu (20.2).

20.2 Pod višjo silo štejemo: različne množične bolezni (viruse, epidemije), vse naravne nesreče (poplave, potrese, viharje), kraje, požare, stavke, vojne, teroristična dejanja, sabotaže, kibernetske napade, odpoved javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij, omejitve prevoza, vladne prepovedi in trgovinske prepovedi, ki so lahko med različnimi državami, zaradi mednarodnih sankcij in druge okoliščine, na katere pogodbenika nimata vpliva.

20.3 V primeru dogodka višje sile, ki vpliva na izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti, vas bomo v najkrajšem možnem času kontaktirali in obvestili o dogodku. Naše pogodbene obveznosti bodo začasno ustavljene in čas za izpolnitev naših obveznosti podaljšan za čas dogodka višje sile. Pogodbo lahko prekličete v skladu z določbami klavzule 18.2.

 

 1. ČLEN – UPORABA NAŠE SPLETNE STRANI

Uporaba naše spletne strani urejajo naši pogoji poslovanja. Vzemite si čas, da jih preberete, saj vsebujejo pomembne izraze, ki urejajo naše poslovanje v dogovoru z vami.

 

 1. ČLEN – KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke uporabljamo samo v skladu z našo politiko zasebnosti.

 

 1. ČLEN – NAŠA PRAVICA DO SPREMEMBE TEH POGOJEV

23.1. Te pogoje občasno spremenimo. Na dnu te strani si oglejte, kdaj so bili ti pogoji nazadnje posodobljeni in kateri pogoji so bili spremenjeni.

23.2 Vsakič, ko naročite našo storitev pri nas, se za pogodbo med nami in vami uporabljajo veljavni pogoji, v času vašega naročila storitve.

23.3. Te pogoje lahko spremenimo v zvezi spremembe zakonov ali drugih regulativnih zahtev.

23.4 V kolikor bomo spremenili te pogoje, po podpisu pogodbe z vami, vas bomo o spremembah obvestili vnaprej in vas seznanili tudi o preklicu pogodbe. Prekličete lahko vse storitve, ki bi jih sprememba pogojev prizadela ali samo posamezne storitve. Če se odločite za preklic, vam bomo povrnili celotno plačilo, ki ste jo plačali za storitve, ki jih niste prejeli.

23.5 V kolikor ste kupec, imamo zakonske dolžnosti opravljanja storitev, ki so v skladu s to pogodbo. Kot potrošnik imate zakonske pravice v zvezi s storitvami, ki so napačne opredeljena ali so napačno opisane. Na te zakonske pravice ti pogoji ne vplivajo. Vse vaše zakonske pravice so navedene v Zakonu v trgovini ali v zakonu o varstvu potrošnikov.

 

 1. ČLEN – MEDSEBOJNO KOMUNICIRANJE

24.1 Za vsa vprašanja in v primeru pritožbe oziroma reklamacije, nas kontaktirajte preko elektronske pošte info@easywithus.si

24.2 V primeru, da bi prišlo do kakršnihkoli nevšečnosti zaradi naših storitev, nam to čimprej pisno sporočite (člen 24.1). Za odpravo nevšečnosti se vedno potrudimo in jih odpravimo (če je le mogoče) v razumnem času.

24.3. Za podjetja:

 1. Kakršnokoli obvestilo, reklamacijo ali sporočilo, ki nam ga želite poslati v zvezi s pogodbo, morajo biti poslana pisno preko elektronske pošte ali dostavljena s potrdilom o prejemu pošiljke preko poštno dostavnega servisa ali osebno na sedežu podjetja. Le na tak način prejeto sporočilo ali pošiljka se šteje za pravilno vročeno sporočilo ali pošiljko.
 2. Pri dokazovanju, da poslana pošiljka morebiti ni prispela na naš naslov, je potrebno dokazati, da ima pošiljatelj za pošiljko potrdilo o oddaji pošiljke, kjer so navedeni pravilni podatki naslovnika. V primeru pošiljanje preko elektronske pošte, je potrebno dokazati, da je bilo takšno elektronsko sporočilo res poslano na navedeni elektronski naslov naslovnika.
 3. Navedbe iz tega člena se ne uporabljajo za vročanje kakršnihkoli dokumentov v kateremkoli pravnem postopku.

 

 1. ČLEN – OSTALI POGOJI POSLOVANJA

25.1 Naše pravice in obveznosti iz pogodbe lahko prenesemo na drugo podjetje, vendar to ne bo vplivalo na vaše pravice in obveznosti iz teh pogojev. Na to vas bomo vedno obvestili z objavo na naši spletni strani.

25.2 Vaše pravice ali obveznosti iz teh pogojev lahko prenesete na drugo osebo samo, če se pisno strinjamo.

25.3 Pogodba je sklenjena med vami in nami. Nobena druga oseba nima nobene pravice za uveljavljanje njenih pogojev.

25.4 Vsak odstavek v teh pogojih deluje ločeno. Če katerokoli sodišče ali pristojni organ odloči, da je katerikoli odstavek od njih nezakonit ali neizvršljiv, bodo preostali odstavki ostali v polni veljavi.

25.5 Če ste kupec predmetov, upoštevajte, da te pogoje ureja Slovenska zakonodaja, tako da vse morebitne spore ali zahtevke ureja Sodišče v Ljubljani.

25.6 Če ste podjetje, bo katerikoli spor ali zahtevek, ki izhaja iz pogodbe ali je povezan z njo ali njenim predmetom urejala Slovenska zakonodajo. Tako mi kot vi se strinjate, da bo sodišče v Ljubljani izključno pristojno za reševanje kakršnihkoli sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe.

 

Ti pogoji so veljavni od 01.01.2021